Ένα παιχνίδι με πόντους στην … τηλεόραση. Παίζουμε;

Από τον Στέλιο Λ., Β2

stelios lazaris - trivial

https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=21768&org=0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s