Η γυναίκα στον μουσουλμανικό κόσμο χτες και σήμερα

Μιχάλης Λ., B2

 γυναίκα ισλάμ7 Στα αρχαία χρόνια αλλά και τώρα η γυναίκα στη μουσουλμανική κοινωνία ανήκει σε χαμηλότερη κοινωνική τάξη από τον άνδρα. Είναι αναγκασμένη να φοράει έναν μαύρο μακρύ μανδύα και την καλύπτρα της κεφαλής, γιατί δεν πρέπει να σκανδαλίζονται οι άνδρες. Την καλύπτρα μπορούν να βγάλουν μόνο μπροστά σε συγγενείς.

Επίσης από το Κοράνι προκύπτει ότι στον κυρίως παράδεισο μεταβαίνουν μόνο οι άνδρες, ενώ για τις γυναίκες υπάρχει ο κατώτερος παράδεισος.

Η τιμωρία οποιασδήποτε απιστίας της αρραβωνιασμένης αλλά και της παντρεμένης γυναίκας είναι με σκληρό θάνατο. Επιπλέον οι γυναίκες δε συμμετέχουν στην κοινωνική, επαγγελματική αλλά και πολιτική ζωή της κοινωνίας.γυναίκα ισλάμ6

Τέλος τα κορίτσια των μουσουλμανικών οικογενειών διακόπτουν τις σπουδές τους με αποτέλεσμα να αγνοούν εντελώς την ελληνική γλώσσα και να είναι αναλφάβητες, κι έτσι να μη μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους όταν αυτά φτάσουν σε ηλικία που πρέπει να πάνε σχολείο. Επίσης όσα κορίτσια τελικά καταφέρνουν να τελειώσουν το δημοτικό, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο γυμνάσιο.