Η γυναίκα στο Ιουδαϊκό κόσμο στα χρόνια της Παναγίας

γυναίκα - μουσουλμανικός κόσμοςΣτην Εβραϊκή κοινωνική θέση της γυναίκας δεν ήταν η καλύτερη. Όταν η Εβραία έβγαινε   από το σπίτι της ήταν υποχρεωμένη να έχει το πρόσωπο καλυμμένο με καλύπτρα, για να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Αυτή που δεν τηρούσε τον κανόνα στιγματιζόταν ως ανήθικη και ο άντρας είχε από τον νόμο το δικαίωμα και την υποχρέωση να τη διώξει από την οικογενειακή εστία. Επίσης μια αρραβωνιασμένη κοπέλα ή παντρεμένη γυναίκα αν έκανε απιστία τιμωρούνταν με το σκληρό θάνατο του λιθοβολισμού.

Στέλιος Λ., Β2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account.