Αφιέρωμα στην Παναγία – Τα δικά μας εικονογραφημένα βιβλία με θέμα την Παναγία μας!

Διηγήσεις εικόνων, μονών, ναών αφιερωμένων στο όνομά της. Από Σαββίνα Ψ., Κωνσταντίνο Π., Ελένη Β.Μπ., Β3

http://padlet.com/wall/panagia-diigisis

Padlet – Αφιέρωμα στην Παναγία padlet-diigisis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: