Αφιέρωμα στην Παναγία – Τα δικά μας εικονογραφημένα βιβλία με θέμα την Παναγία μας!

Διηγήσεις εικόνων, μονών, ναών αφιερωμένων στο όνομά της. Από Σαββίνα Ψ., Κωνσταντίνο Π., Ελένη Β.Μπ., Β3

http://padlet.com/wall/panagia-diigisis

Padlet – Αφιέρωμα στην Παναγία padlet-diigisis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s