Ενότητα 5: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Δραστηριότητα σχετική με την 5η δ.ε.(Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη Γέννηση του Μεσσία)

Μελετήστε τόν τρόπο απεικόνισης του γεγονότος του Ευαγγελισμού στην Ορθόδοξη εικονογραφία πατώντας εδώ.
Στη συνέχεια συγκρίνετε τις εικόνες αυτές με τον τρόπο που η δυτική ζωγραφική αποτυπώνει το γεγονός.  Τι διαφορές παρατηρείτε;

Γράψτε τες στο τετραδιό σας με λίγα λόγια…
Κατανοήσατε όσα διαβάσατε στη διδακτική ενότητα;
Διαπιστώστε το λύνοντας το κουίζ.
Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα : http://ppanopoulos.blogspot.gr/
Φύλλο εργασίας ενότητας 5 : διαφορές και ομοιότητες στις ορθόδοξες εικόνες του ευαγγελισμού – συμπεράσματα : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s