Η ορθόδοξη εικόνα της Βάπτισης του Χριστού μας διδάσκει – σχεδιάγραμμα

από τον Χάρη Χ., Β3

http://popplet.com/app/index.php#/1524044

Harry-vapisixristou-popplet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: