ΕΝΟΤΗΤΑ 25 Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ: “ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ”ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Ø         Τι τίτλους θα βάζαμε στα κείμενα της Ενότητας 25;
Το κείμενο είναι περικοπή απ το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο (κεφ. 11, στ.  1-54) :
Διηγείται α.    την Ανάσταση του Λαζάρου.
β.    το  πρώτο “Συμβούλιο” που οι Φαρισαίοι συγκάλεσαν για να συλλάβουν τον Ιησού.
Η διήγηση για την Ανάσταση του Λαζάρου  υπάρχει μόνο στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο..

Ø          ΑΠΟΔΟΣΗ  ΤΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Οι αδελφές του Λαζάρου στέλνουν μήνυμα στον Ιησού ότι ο φίλος του ο Λάζαρος είναι άρρωστος.
Ο Ιησούς βρίσκεται 40 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ.
Μέχρι ο Ιησούς να φθάσει στη Βηθανία (όπου έμενε ο ασθενής) ο Λάζαρος πέθανε και τον έθαψαν.
Ο Ιησούς έφθασε, συναντήθηκε με τις αδελφές του Λαζάρου.
.
Γίνεται μία σύντομη συζήτηση για το θάνατο και την Ανάσταση.
Πήγαν στον τάφο του Λαζάρου. Ο Ιησούς συγκινημένος ζητά να κυλήσουν την πέτρα του τάφου.
Καλεί τον Λάζαρο να βγει από τον τάφο. Ο Λάζαρος βγαίνει τυλιγμένος με “σουδάρια” και “οθόνια”
Πολλοί από τους Ιουδαίους βλέποντας το θαύμα πίστεψαν στον Ιησού.

Αντίθετα, η ηγεσία των Ιουδαίων (Φαρισαίοι)
όταν πληροφορήθηκαν τι έγινε στη Βηθανία
συγκάλεσαν συμβούλιο για να θανατώσουν τον Ιησού  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  (ΣΕΛΙΔΑ 105  του Σχολικού Βιβλίου)


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

  Στίχοι    1 –   5   Ο Ιησούς μαθαίνει για τον θάνατο του φίλου του, Λαζάρου.
Στίχοι 17 – 27   Ο Ιησούς φθάνει στη Βηθανία. Συζητά με τη Μάρθα για το μήνυμα της Ανάστασης.
Στίχοι 28 – 32   Ο Ιησούς μαζί με τις αδελφές του Λαζάρου επισκέπτονται τον τάφο.
Στίχοι 33 – 36   Ο Ιησούς συγκινείται και δακρύζει μπροστά στον τάφο.
Στίχοι 38 – 44   Ο Ιησούς προσεύχεται και καλεί τον Λάζαρο να βγει από το μνήμα.
Στίχοι 45 – 54   Οι Φαρισαίοι συγκαλούν συμβούλιο  και αποφασίζουν να θανατώσουν τον Ιησού.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

  Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 11 στίχος  3 και 38 – 44:  Ο Ιησούς διασχίζει 4ο χιλιόμετρα να συναντήσει το φίλο του.
Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 11 στίχος  5 :  Ο Ιησούς αγαπούσε την οικογένεια του Λαζάρου.
Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 11 στίχος  33 -35:  Ο Ιησούς λυπήθηκε .   ταράχθηκε …  δάκρυσε .


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

  Ο Ιησούς τονίζει ότι είναι η Ανάσταση και η ζωή..
Ως θεός και δημιουργός του κόσμου εξουσιάζει το θάνατο και δεν αφήνει τον άνθρωπο αβοήθητο.
Ο Ιησούς βεβαιώνει ότι στη Βασιλεία του Θεού θα κυριαρχεί η ζωή.
Για να εμπιστευθούμε το Θεό χρειάζεται πίστη


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: