Η θέση της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο

μέσα στα πλαίσια του μαθήματος “Μελέτη της Καινής Διαθήκης – Ο Χριστός εξυψώνει τη γυναίκα -Μια μελέτη των μαθητών και μαθητριών της Β’ Γυμνασίου σε … padlet (διαδικτυακό πίνακα. Ἃπολαύστε τις απόψεις των μαθητών/μαθητριών μας.

http://padlet.com/maria_themelis/woman-value

woman-value

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: