Η θέση της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο

μέσα στα πλαίσια του μαθήματος “Μελέτη της Καινής Διαθήκης – Ο Χριστός εξυψώνει τη γυναίκα -Μια μελέτη των μαθητών και μαθητριών της Β’ Γυμνασίου σε … padlet (διαδικτυακό πίνακα. Ἃπολαύστε τις απόψεις των μαθητών/μαθητριών μας.

http://padlet.com/maria_themelis/woman-value

woman-value

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s