Ενότητα 20 : Ο Ιησούς εξυψώνει τη γυναίκα και υπερασπίζεται το παιδί στη Βασιλεία του Θεού

παναγιααργινωντών

http://issuu.com/panoumaria/docs/women-children/1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s