Σύγχρονοι Καλοί Σαμαρείτες – Ερυθρός Σταυρός

από τον Στέλιο Λ., Β2

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας και τον πρώτο πρόεδρό του Μάριο Ρενιέρη. Θερυθρός σταυρός6εωρείται ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στον Ελλαδικό χώρο. Το έργο του είναι σύνθετο και βασίζεται στην άμεση ανταπόκριση και την εθελοντική προσφορά και δράση των πολιτών. Έχει βασικό στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης περιθάλποντας και στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, ηλικιωμένους, πρόσφυγες, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και γενικά σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.