Μια παρουσίαση αλλιώτικη… για τον Σπλαγχνικό Σαμαρείτη και τους σύγχρονους Σαμαρείτες της εποχής μας.ε

καλός σαμαρείτης

http://www.slideshare.net/soultanagargana/1-17252685

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s