Μια παρουσίαση αλλιώτικη… για τον Σπλαγχνικό Σαμαρείτη και τους σύγχρονους Σαμαρείτες της εποχής μας.ε

καλός σαμαρείτης

http://www.slideshare.net/soultanagargana/1-17252685

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: