Διαδραστικό υλικό για την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (Ασώτου Υιού)

Συγκεντρώσαμε εδώ το διαδραστικό υλικό για την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα για να βοηθηθείτε στην συλλογή πληροφοριών προκειμένου να δημουργήσετε την ταινία κινουμένων σχεδίων, εδώ με θέμα την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα, με πλούσια διαδραστικά εργαλεία, δραστηριότητες και προτάσεις, ερμηνευτικά σχόλια και κύρια σημεία, κείμενα και εργασίες, όπως αυτά προσφέρονται στα εμπλουτισμένα σχολικά εγχειρίδια με την αρωγή του Φωτόδεντρου.

https://tackk.com/ekumn1

άσωτος-τακ