Σκέψεις, συζητήσεις, συγκρίσεις, αναλύσεις κι ερμηνεία της παραβολής της τελικής κρίσης

με τη βοήθεια όλων των μαθητών της Β’ Γυμνασίου. Τους ευχαριστούμε θερμά.

http://padlet.com/wall/teliki-krisi

teliki-krisi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo