Σκέψεις, συζητήσεις, συγκρίσεις, αναλύσεις κι ερμηνεία της παραβολής της τελικής κρίσης

με τη βοήθεια όλων των μαθητών της Β’ Γυμνασίου. Τους ευχαριστούμε θερμά.

http://padlet.com/wall/teliki-krisi

teliki-krisi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: