Μια βιωματική προσέγγιση της προσευχής του Ιησού

Τα σχόλια των μαθητών μας θα σας βοηθήσουν να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

http://padlet.com/wall/euxh-Ihsou

euxh-Ihsou

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )