Ποια σχέση έχει η προσευχή “η ελπίς μου ο πατήρ…” με το “πάτερ ημών” και το “βασιλεύ ουράνιε”;

παιδί χριστός

Σαββίνα Ψ., Β3 :  Η σχέση της με το “πάτερ ημών” και το “βασιλεύ ουράνιε” είναι ότι αναφέρεται στην πρώτη σε όλη την αγία Τριάδα, ενώ στη δεύτερη στο άγιο πνεύμα μόνο. Επίσης και οι τρεις προσευχές αναφέρονται στην θεραπεία των αναγκών των ανθρώπων και στην ελπίδα τους για ζωή ευτυχισμένη και ευλογημένη.

Μιχάλης Ρ., Β3 : Η προσευχή είναι αφιερωμένη στην αγία Τριάδα. Διαφέρει στο “Βασιλεύ ουράνιε” γιατί και εκείνο είναι αφιερωμένο στο άγιο Πνεύμα, στο ένα μόνο πρόσωπο, το τρίτο της Αγίας Τριάδος, του ζητά να κατοικήσει μέσα μας. Μοιάζε στο “Πάτερ ημών” γιατί αναφέρονται κι οι δύο προσευχές στην όλη Αγία Τριάδα και γιατί ζητάνε κι οι δύο να μάθουμε τρόπους ομοίωσης με τον Θεό.  Η προσευχή ” Πάτερ ημών ” ζητάει τη συγχ΄ρηση των σφαλμάτων μας, την απαραίτητη υλική τροφή για τη συντήρησή μας και την προστασία μας από κάθε υλικό και πνευματικό κακό. Ζητάει επίσης τον καθαρισμό μας από κάθε ίχνος κακού, εδώ μοιάζει με το “Βασιλεύ Ουράνιε”. Η προσευχή αυτή ζητάει από το Θεό να γίνει η καταφυγή, η προστασία κι η ελπίδα μας, μοιάζει στο ¨Βασιλεύ Ουράνιε” που του ζητάμε να είναι το άγιο Πνεύμα ο παρηγορητής μας.