Σε τί διαφέρουν οι παραβολές του Χριστού από τους μύθους του Αισώπου; Πείτε μας τις απόψεις σας.

http://padlet.com/wall/h3lzo0o4gs

μύθοι και παραβολές-padlet