Σε τί διαφέρουν οι παραβολές του Χριστού από τους μύθους του Αισώπου; Πείτε μας τις απόψεις σας.

http://padlet.com/wall/h3lzo0o4gs

μύθοι και παραβολές-padlet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )