Παραβολές του Χριστού, Νόημα και ερμηνεία τους

http://padlet.com/wall/fw3k07p1uu

παραβολές του χριστού-padlet