Παραβολές του Χριστού, Νόημα και ερμηνεία τους

http://padlet.com/wall/fw3k07p1uu

παραβολές του χριστού-padlet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )