Παραβολές του Χριστού

Μάγκου Έλενα, Β2, Ευανθία Στεφαδούρου, Β3.

Ο ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ (Ιωάννης 10, 1-18)

Τα πρόβατα σε ένα μαντρί αναγνωρίζουν και ακολουθούν μόνο το αφεντικό τους, ο οποίος τα αγαπά, τα προστατεύει από τους εχθρούς και φροντίζει για την βοσκή τους.  Αντίθετα δεν εμπιστεύονται, ούτε υπακούουν τους κλέφτες και τους μισθωτούς βοσκούς που ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό τους όφελος και όχι για την σωματική ακεραιότητα των προβάτων.

Δίδαγμα: Ο Ιησούς και μόνο είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και βοσκός που φροντίζει, ηγείται και θυσιάζεται για το όφελος του ποιμνίου του, που είναι το ανθρώπινο γένος. Όλοι οι υπόλοιποι που εμφανίζονται κατά καιρούς ως σωτήρες, είναι λαοπλάνοι και όργανα του πονηρού.