Γιατί ονομάζουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία Αποστολική στο άρθρο της Πίστεως;

αποστολική εκκλησία ορθόδοξη

Κατερίνα Μ. , Β2: Λέγεται αποστολική γιατί το έργο της και η αποστολή της είναι όπως μας λέει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, τηρώντας κατά γράμμα τον λόγο του Θεού και διδάσκοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να πορευθούμε και να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι η Εκκλησία που έχει γυρίσει πίσω στις ρίζες των Αποστολικών χρόνων και συνεχίζει το έργο των Αποστόλων.

Ειρήνη Κ., Β2 : Δηλώνουμε ότι η Εκκλησία είναι αποστολική γιατί δημιουργήθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό και τη μετέδωσε στους μαθητές Του. Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά ανέλαβαν οι ίδιοι οι απόστολοι να μεταδώσουν το ευαγγελικό μήνυμα στον κόσμο. Επίσης η Εκκλησία είναι αποστολική γιατί τηρεί την αδιάσπασστη συνέχεια του λόγου του Θεού από τον Χριστό, τους αποστόλους,, τους αποστολικούς πατέρες, τους επισκόπους, τους ιερείς, τους διακόνους, εμάς ως σήμερα. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια του Χριστού αποκαλύφθηκε ακριβώς όπως την αποκάλυψε ο ίδιος Χριστός-Θεός.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s