Μια παρουσίαση παιχνίδι για την μελέτη της Καινής Διαθήκης

από τον Θεόφιλο Σαρ., Β3

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=18434

meleti kainis diathikis-saroukos-b3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: