Μια παρουσίαση παιχνίδι για την μελέτη της Καινής Διαθήκης

από τον Θεόφιλο Σαρ., Β3

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=18434

meleti kainis diathikis-saroukos-b3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s