Λύσεις στην άσκηση 3 της σελίδας 22

Δείτε τη λύση της άσκησης που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του μαθήματος εδώ.

https://docs.google.com/document/d/1ThbBQIT8YycY9up4CrSw1rhXnJV0EWfS-H_2rzZLFv4/pub?embedded=true“>