Δραστηριότητα σχετική με την 3η δ.ε. (Η Καινή Διαθήκη Α’:Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων)

Μελετήσατε τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Θυμάστε σε ποια ομάδα κατατάσσεται κάθε ένα από αυτά; Αν ναι κάντε τη δραστηριότητα που περιέχεται στο Ψηφιακό Σχολείο.
Ο γρηγορότερος … κερδίζει!!!!

Τυπώστε το αποτέλεσμα και φέρτε το στο επόμενο μάθημα!!!

Ποιο είναι το σύμβολο κάθε Ευαγγελιστή; Πότε γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, σε ποιους απευθύνονται;
Απαντήστε μέσα από τη δραστηριότητα αυτή
Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: