Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη 3ο-4ο κεφ.

  1. Παρουσίαση – παιχνίδι σε καρτέλες

http://www.studystack.com/flashcard-2017199

2. Αντιστοίχιση-παζλ

http://www.studystack.com/picmatch-2017199

3.  Σταυρόλεξο

http://www.studystack.com/crossword-2017199

4, Συμπλήρωση κενών

http://www.studystack.com/fillin-2017199

5. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

http://www.studystack.com/quiz-2017199

6. Άσκηση αντιστοίχισης

http://www.studystack.com/test-2017199

7. Ηλεκτρονικό παιχνίδι :  Διάλεξε το σωστό … ζουζούνι!

http://www.studystack.com/bugmatch-2017199

8. Ηλεκτρονικό παιχνίδι : Τάϊσε τη μικρή κάμπια

http://www.studystack.com/hungrybug-2017199

9. Παιχνίδι σκραμπλ

http://www.studystack.com/wordscramble-2017199

10. Ένωσε τις συλλαβές βρες τους ορισμούς

http://www.studystack.com/choppedupwords-2017199

11. Παρουσιάσεις

03.EKaineDiathekeATaEuaggeliakaioiPraxeistonApostolon

Σύγκριση Καινής Διαθήκης

Άσκηση 3, στη σελίδα 18

https://docs.google.com/document/d/1-A9TGu37m9joBtFPfEsjiTIptN-L3reOaIrAh3a99_Q/pub?embedded=true“>

One thought on “Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη 3ο-4ο κεφ.

  1. Δείτε τη λύση στην σελίδα που ανοίγει αμέσως δίπλα από αυτήν! Καλή εργασία!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: