Το μήνυμα των αγγέλων για Χριστούγεννα στους βοσκούς σε … κόμιξ με ελληνικά!!!

Στα ελληνικά επιτέλους! Από τον Μιχάλη Λ., Β2

http://www.pixton.com/comic/mo0c5jw1

άγγελος βοσκοί

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s