Ομοιότητες και διαφορές στις διηγήσεις των ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά για τη γέννηση του Χριστού

του Χάρη Χ., Β3

Και τα δύο ευαγγέλια αναφέρονται στη Γέννηση του Ιησού Χριστού. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, ο Λουκάς είναι πιο σύντομος κια περιεκτικός και επικεντρώνεται στη Γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ και στην εμφάνιση αγγέλου στους βοσκούς και την παρότρυνσή τους από αυτόν να επισκεφθούν αμέσως το Θείο Βρέφος. Τελειώνει με τους βοσκούς να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό για όσα άκουσαν και είδαν στη φάτνη.

Από την άλλη, ο Ματθαίος αναφέρεται διεξοδικά στο βασιλιά Ηρώδη, για την ταραχή που έπαθε και τις πράξεις που έκανε, μόλις έμαθε για τη γέννηση του Βασιλιά των Ιουδαίων από τους Μάγους. Επίσης περιγράφει λεπτομερώς την επίσκεψη των Μάγων (κάτι που δεν κάνει ο ευαγγελιστής Λουκάς). Τελειώνει με τον άγγελο να παροτρύνει τον Ιωσήφ να φύγει μαζί με την Παρθένο και το Βρέφος Ιησού στην Αίγυπτο και κατόπιν στην επιστροφή τους στην πόλη Ναζαρέτ. Ο ευαγγελιστής Ματθαίος δεν αναφέρει καθόλου τους βοσκούς.

images