Πρακτικά για το μάθημα : Η Γέννηση του Χριστού

Τα καλύτερα πρακτικά κράτησε ο Νικόλας Αμπ. Β1

χριστούγεννα

Πρακτικά για τα Χριστούγεννα -β1

Πρακτικά για το μάθημα : Η Γέννηση του Χριστού

Ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο που γεννήθηκε και απογράφηκε. Υπάρχει πιστοποιητικό γεννήσεως και απογραφής Ιησού Χριστού στα αρχεία της Ρώμης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον 4ο αι. μ.Χ. έστειλε αντιπροσωπεία στη Ρώμη κι έφερε αντίγραφο στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι καθιερώθηκε η εορτή των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου.

Ο Χριστός απογράφηκε στη Βηθλεέμ γιατί ο Ιωσήφ και η Μαρία προέρχονταν “ἐξ οἴκου  καί πατριᾶς Δαυΐδ”. Ο Δαβίδ γέννησε τον Νάθαν, εκ του οποίου προήλθε ο Ιωσήφ ο Μνήστωρ και τον Σολομώντα από τον οποίο προήλθε η Θεοτόκος Μαρία.

Ο Χριστός δεν απέδειξε ποτέ την θεανθρώπινη ιδιότητά Του, μόνο ενδείξεις μας δείχνει στην Αγία Γραφή, γιατί δεν θέλει να με εξαναγκάσει και να μου επιβάλλει την παρουσία Του, με τη γνώση. Αν γνώριζα σίγουρα ότι υπάρχει δεν θα είχα ελευθερία επιλογής να Τον διαλέξω. Θα ήμουν αναγκασμένος να τον πιστέψω. Είναι θέμα πίστεως για να διαλέξω ελεύθερα να Τον αποδεχθώ Θεό μου. Δόγμα θα πει συμπυκνωμένη πράξη και θεωρία, βίωμα της εκκλησίας. Αν δεν πιστεύω είμαι αδιάφορος. Αν όμως πιστεύω τότε ταιριάζω τη ζωή μου με το βίωμά της και μοιάζω στον Χριστό.

Η Παναγία γέννησε ταπεινά τον Χριστό σε ένα στάβλο και τον τοποθέτησε στη φάτνη για να τον ζεσταίνουν τα ζώα. Η παράδοση λέει και η ορθόδοξη αγιογραφία επιβεβαιώνει ότι υπήρχε στο στάβλο ένα βόδι, που συμβολίζει τον Ισραηλιτικό λαό, καί ένα γαϊδούρι, που συμβολίζει τους ειδωλολάτρες. Όλους τους δέχεται ο Θεός.

Μόλις γεννήθηκε έφερε την ειρήνη του Θεού στην ταραγμένη γη. Οι άγγελοι ψάλλουν στον ουρανό “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ”. Αναγγέλλουν στους ταπεινούς βοσκούς ότι γεννήθηκε σωτήρας για κείνους. Εκείνοι πηγαίνουν στο σπήλαιο και τον προσκυνούν.

Με τη γέννηση του Χριστού εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού στους Πρωτοπλάστους, το “πρωτευαγγέλιο”, η γέννηση Σωτήρα από μόνη τη γυναίκα που θα νικήσει τον Διάβολο και το θάνατο.

Το Σωτήρα προσκυνούν οι Μάγοι, άνθρωποι σοφοί εκείνη την εποχή, αστρονόμοι που έχοντας την προφητεία του Βαρλαάμ ότι θα έρθει αστέρι από τον Ισραήλ που θα σώσει τον κόσμο. Επειδή καταλαβαίνουν τον ουρανό ο  Θεός τους δείχνει το αστέρι, μια πνευματική δύναμη που τους οδηγεί μέχρι να φτάσουν στο Χριστό. Οι Μάγοι εικονίζονται διαφόρων φυλών, πλούσιοι, με διάφορες ηλικίες, νέος, ώριμος, γέροντας για να εκπροσωπούν όλες τις φυλές και ηλικίες της γης.

Leave a Reply