Τί μας διδάσκει η ορθόδοξη εικόνα της γεννήσεως του Χριστού

με το διαδικτυακό εργαλείο http://www.thinglink.com.

https://www.thinglink.com/scene/726530548104691712

εικονα_χριστουγέννων-θινκλινκ