Μάγοι και βοσκοί προσκυνούν τον Χριστό σε … κινούμενα σχέδια!

από τον Μιχάλη Ρ., Β3

ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΚΙ ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟmagoi kai voskoi-roditis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s