Δραστηριότητα 1η σχετική με την 6η δ.ε. (Η Γέννηση του Ιησού Χριστού:Γενέθλια της νέας ανθρωπότητας)

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα : http://ppanopoulos.blogspot.gr/ 

Μελετήστε τον τρόπο εξεικονισμού του γεγονότος της Γέννησης του Χριστού από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στη συνέχεια δείτε πώς η Δυτική Εκκλησία αποτυπώνει το γεγονός.

Ποιες διαφορές διακρίνετε;

Γράψτε τες στο τετράδιό σας…

Θέλετε να διαπιστώσετε τι θυμάστε από την ενότητα;  Απαντήστε το σχετικό κουίζ του Ψηφιακού Σχολείου.

Enotita 6 – gennisi xristou

Δραστηριότητα 2η σχετική με την 6η δ.ε.(Η Γέννηση του Χριστού)

Λοιπόν, τι θυμάστε από τα όσα είπαμε σχετικά με το γεγονός της Γέννησης του Χριστού;

Μπορείτε να το διαπιστώσετε απαντώντας στις επόμενες ερωτήσεις.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account.