Β’ Γυμνασίου

Το μάθημα των Θρησκευτικών της Β’ Γυμνασίου  στο moodle!

Μελετήστε μαζί μας το μάθημα των Θρησκευτικών με έναν καινούριο συναρπαστικό τρόπο με δυνατότητα δημιουργίας και ενασχόλησης με δραστηριότητες, ψηφιακά εργαλεία, παιχνίδια, εκπλήξεις! Κοπιάστε!

https://panoumaria.moodlecloud.com/course/view.php?id=4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )