Η Βασιλεία του Θεού – μάθημα 5, Β΄Λυκείου – Ημερολόγιο έργου

Δημιουργήσαμε ένα ημερολόγιο έργου στο διαδικτυακό εργαλείο www.tackk.com με όλο το εμπλουτισμένο υλικό που περιέχουν τα σχολικά διαδραστικά βιβλία της Β΄Λυκείου για το μάθημα των Θρησκευτικών, εδώ για το μάθημα : χριστιανισμός – Θρησκεύματα : ενότητα 5, Η Βασιλεία του Θεού. Χαρείτε το!

https://tackk.com/nvtfkq

βασιλεία-τακ