Κινεζική Θρησκεία – Σχέδιο Μαθήματος – Δραστηριότητες στην τάξη

  1. Απαντήστε στην έρευνά μας για την Κινεζική Θρησκεία. Γράψτε την απάντησή σας και δείτε την στο σύννεφο λέξεων που εσείς φτιάχνετε!

http://microgarden.answergarden.ch/217858“>http://microgarden.answergarden.ch/217858

  1. Σας παρουσιάζουμε το σχέδιο μαθήματος για την Κινεζική Θρησκεία με τη βοήθεια του διαδικτυακού εργαλείου http://www.LearningDesigner.com :

http://learningdesigner.org/viewer.php?uri=/personal/mariapanou/designs/fid/22b47d7871581d8160fd55214281f579295e508006b26e41032ff0bbbcdd9632

σχέδιο_μαθήματος_για_κινέζικη_θρησκεία2

3. Δημιουργήσαμε επίσης ένα ημερολόγιο της τάξης μας για τη μελέτη του Χριστιανισμού και των Θρησκευμάτων όπου αναρτούμε τις εργασίες μας και τις δραστηριότητές μας :

https://tackk.com/upnxqq

ημερολόγιο_τάξης_β΄Λυκείου_2015