Α’ Λυκείου

Απόπειρα μελέτης των σελίδων 75-75  του σχολικού βιβλίου Α’ Λυκείου : Φάκελλος Θρησκευτικών της Α’ Λυκείου, με τη συνεργασία των μαθητών Α1 του 2ου ΓΕΛ Καλύμνου στην πλατφόρμα moodle.

http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1936

moodle1_μάθημα_θρησκευτικών