Φίλες; Μια ιστορία σε κινούμενα σχέδια!!

από τη Μαρία Ζ. και την Χρύσα Γκ., Α1

http://www.pixton.com/create/comic/pa1zs9i5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo