Φίλες; Μια ιστορία σε κινούμενα σχέδια!!

από τη Μαρία Ζ. και την Χρύσα Γκ., Α1

http://www.pixton.com/create/comic/pa1zs9i5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s