“ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ : Μικρές ιστορίες διαφορετικών φίλων”.

Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία – Ομάδες Α1-Project :

Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Εργασία με ομάδες – Πλάνο Τάξης

Θέμα Τμήματος : Το σχολείο μου ως κοινότητα 
Εργασία : Εκπόνηση βιβλίων κόμικς στο πρόγραμμα κόμικ pixton.com με θέμα το σεβασμό στο διαφορετικό και τη διαφιλική προσέγγιση και δραστηριότητα των μαθητών στα σχολεία μας. Συμμετοχή στο διαγωνισμό κόμικς “ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ : Μικρές ιστορίες διαφορετικών φίλων”.
1. Λαρίσα Κ., Σταυρούλα Δ. : κοινωνικός αποκλεισμός και κατάργησή του.

2. Νικόλας Αμπ., Σάββας Β. : φιλία ανάμεσα σε πλουσιο και φτωχό παιδί.

3. Ανδρέας Κ – Μανόλης Αθ., Νικόλας Κ. : φιλία σε εργασιακό περιβάλλον Σύριου πρόσφυγα και Έλληνα εργοδότη

3. Νομική Κ., Αφροδίτη Δ., Ειρήνη Κ., Μαρία Β : φιλία παιδιών από Αφρική και Ελλάδα

4.;

Μάθαμε το πρόγραμμα κόμικς pixton.com  και εκπονούμε απ΄ ευθείας το πρόγραμμα στην αίθουσα πληροφορικής. Βρισκόμαστε στην δεύτερη εβδομάδα. Το πρόγραμμα πρέπει να τελειώσει και οι εργασίες να υποβληθούν στον διαγωνισμό μέχρι τις 30 Απριλίου 2014, οπότε και θα τελειώσει το έργο μας.

Τα θέματα θα επεξεργαστούν τα παιδιά του τμήματος. Ιστοσελίδα αναφοράς του έργου-θέματος του τμήματος : http://teamup.aalto.fi/?class_key=Project-SchoolSocialLifea1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )