Υπόσχεση ! Ένα πολύ ωραίο βίντεο για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο ως δικαίωμα!

Ένα πολύ ωραίο βίντεο που μας δείχνει τα συναισθήματα των νέων για το ίντερνετ σαν χώρο επικοινωνίας που πρέπει όμως εμείς οι ίδιοι να περιχαρακώσουμε για να τον έχουμε ασφαλή και δικό μας σε απλά αγγλικά. Απολαύστε το και … τηρήστε τους κανόνες που βάζει :

από την ιστοσελίδα : http://learninglab.etwinning.net/web/responsible-use-of-the-internet/1-2-april2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s