Υπόσχεση ! Ένα πολύ ωραίο βίντεο για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο ως δικαίωμα!

Ένα πολύ ωραίο βίντεο που μας δείχνει τα συναισθήματα των νέων για το ίντερνετ σαν χώρο επικοινωνίας που πρέπει όμως εμείς οι ίδιοι να περιχαρακώσουμε για να τον έχουμε ασφαλή και δικό μας σε απλά αγγλικά. Απολαύστε το και … τηρήστε τους κανόνες που βάζει :

από την ιστοσελίδα : http://learninglab.etwinning.net/web/responsible-use-of-the-internet/1-2-april2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: