Αφίσα συμμετοχής στο διαγωνισμό για το “Δώρο της Βροχής”, γυμνάσιο

http://www.medies.net/_uploaded_files/rain_water_harvest/2013_contest/poster.pdf

afissa-dvrovrohis-diagonismo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: