Ασφάλεια στο Διαδίκτυο! Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση!

Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση σε απλά αγγλικά για δασκάλους, μαθητές και γονείς! Από την ιστοσελίδα :

http://learninglab.etwinning.net/web/responsible-use-of-the-internet/1-2-april2.

Απολαύστε τη και εφαρμόστε τη!

“>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: