Ορισμός – Γένεση – Εξέλιξη του Ορθόδοξου Μοναχισμού Παραδείγματα μίμησης Χριστού – Δραστηριότητες

Παίξετε μαζί μας με τις δραστηριότητες που έφτιαξαν οι μαθητές μας μέσα στην τάξη και μάθετε με τον τρόπο που εσείς διαλέγετε!

μοναχισμός-moodle

http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1929