Εορτές της Παλαιάς Διαθήκης – Πεσάχ ή Πάσχα

Ιουδαίοι_-_Πάσχα

Μελετήστε μαζί μας την ενότητα με το παραπάνω θέμα στη διαδικτυακή μας τάξη και παίξετε με τις δραστηριότητές μας που γίνονται η αιτία να μαθαίνουμε παίζοντας και να παίζουμε μαθαίνοντας. Κοπιάστε!

http://eclass.sch.gr/courses/G792114/

http://eclass.sch.gr/modules/units/?course=G792114&id=46386

Διαδικτυακή_τάξη_Α'_Γυμνασίου_-_Πεσάχ