Ενότητα 2η : Εορτές στην Παλαιά Διαθήκη – Συμβολή τους στη ζωή των Ιουδαίων και των συγχρόνων μας ανθρώπων

Μάθημα_2ο_-_Εορτές_στην_Παλαιά_Διαθήκη_-_Συμβολή_τους_-_weebly

Μελετήστε μαζί μας τη δεύτερη ενότητα με τον παραπάνω τίτλο στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://orthodoxitheologia.weebly.com/alpha-gammaupsilonmunualphasigmaiotaomicronupsilon.html

και στο σύνδεσμο : http://eclass.sch.gr/courses/G792114/