Συνάντηση με τον Προσωπικό Τριαδικό Θεό

Ο Τριαδικός Θεός – Προσωπική Συνάντηση με τον Θεό- A’ Γυμνασίου – Δημιουργία μαθήματος στο moodle!

Screenshot 2019-05-06 19.45.05
Screenshot 2019-05-06 19.46.42

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε μαζί μας το νέο μάθημα που δημιουργήσαμε στο moodle, μια αδέξια αλλά πολύ ενδιαφέρουσα και θετικά προκλητική ενασχόληση με νέες τεχνολογίες, διαδικτυακά ψηφιακά εργαλεία και νέα παιδαγωγική μέθοδο, σύγχρονη και πλέον κατάλληλη να εφαρμόζεται στο νέο μας σχολείο, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Κοπιάστε, διαβάστε, παίξετε, συζητήστε, διαφωνήστε, ζωγραφίστε, ψυχαγωγηθείτε εν Χριστώ Ιησού με υλικό που δημιουργήθηκε από τους μαθητές μας!

https://panoumaria.moodlecloud.com/mod/assign/view.php?id=68

Screenshot 2019-10-02 19.57.49

https://classroom.google.com/c/MjI4NTQ0NjAxMjJa