Κακοποίηση της ανθρώπινης εικόνας του παιδιού ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος

του Σάββα Χ., Α3

Παιδική Κακοποίηση

παιδική κακοποίησηΤο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης : πρόκειται για ένα ζήτημα, οι συνέπειες του οποίου έχουν διάρκεια και επηρεάζουν και τη μετέπειτα ζωή του παιδιού, μετατρέποντάς το σε ένα ενήλικα που αντιμετωπίζει δυσκολίες σε διάφορες σημαντικές πτυχές της ζωής του. Δημιουργεί άτομα με έντονα προβλήματα στις προχωπικές τους σχέσεις, τα οποία δυσκολεύονται να αγαπήσουν και να εμπιστευτούν, έχουν τάση προς καταχρήσεις, εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές, προβλήματα προσαρμοστικότητας και κατάθλιψη. Επίσης, οι άνθρωποι που υπέστησαν κακοποίηση όταν ήταν παιδιά ενδέχεται να προβούν οι ίδιοι σε κακοποίηση παιδιών όταν ενηλικιωθούν.

Είδη κακοποίησης

παιδική κακοποίηση1Σωματική κακοποίηση : Περιλαμβάνει κάθε είδους τραυματισμούς ή κακώσεις διαφορετικής σοβαρότητας και συχνά διαφορετικών ηλικιών, που δεν οφείλονται σε ατυχήματα. Η κάκωση μπορεί να είναι μια ή πολλές, παρατηρούνται δε συχνότερα στο κεφάλι  και στα άκρα του παιδιού, δηλαδή στα ακάλυπτα μέρη του σώματός του. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν, ακόμα και με την παραμικρή υποψία να εξετάζουν με προσοχή όλο το σώμα του παιδιού.

Ψυχολογική κακοποίηση :  Η ψυχολογική κακοποίηση ενός παιδιού μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις και συμπεριφορές οι οποίες εμπεριέχουν απόρριψη, εκβιασμό, απομόνωση, εκμετάλλευση, υποτίμηση, συναισθηματική απροσφορότητα, όπως και κοινωνικά αποκλίνουσες πράξεις.

Παραμέληση : Ως παραμέληση θεωρείται  το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο η διατροφή, ιατρική φροντίδα, η ένδυση, η στέγαση, η σχολική  φοίτηση ή η παρακολούθηση  που παρέχεται στο παιδί είναι έντονα ανεπαρκής ή ακατόχι στην παιδιική κακοποίησηάλληλη σε βαθμό τέτοιο ώστε να παραβλέπεται ή να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία και η ανάπτυξή του. Ένα παιδί είναι παραμελημένο εάν αφεθεί χωρίς φροντίδα  για μικρά χρονικά διαστήματα ή εάν εγκαταλειφθεί.

Στα πλαίσια της παραμέλησης εντάσσεται και η ανεπάρκεια της αύξησης ή δυστροφία μη οργανικής αιτιολογίας. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αναφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία.