Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης

από τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου. Τους ευχαριστούμε θερμά!

Θρησκευτικά Προφήτες-τουρκοχωρίτη.ppt

https://docs.google.com/file/d/0BwODdDLzwehQRktGSW5OOWJMUldCWHBNdUhGb0hlQzliRUZz/edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: