Ο Ιακώβ ονομάζεται Ισραήλ – Η συνάντηση του Ιακώβ και του Ησαύ σε … κινούμενα σχέδια!

από τον Νικόλα Αμπ., Α1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )