Ναρλή Ελευθερία, Α3, Ο Ησαύ χαρίζει τα πρωτοτόκια στον Ιακώβ για ένα πιάτο φακές σε … κινούμενα σχέδια!

cool-cartoon-Isav and Jacob - 6098718

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: