Η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ – η πίστη του Αβραάμ σε … κινούμενα σχέδια!

από τον Πανορμίτη Μ., Α2

http://Pixton.com/ic:xnk590y5

Abraam,fuge se mia cwra pou qa sou deixw.Qa kanw apo sena ena megalo eqnoj kai qa se euloghsw. Qa kanw oti mou zhthseij KURIE  wj tapeinoj douloj sou11 Qa dwsw se esena kai stouj apogonouj olh th cwra.Oi apogonoi sou qa einai tosoi polloi,san touj kokkouj thj ammou sth gh.Egw eimai h ASPIDA SOU11 | Aj ginei to qelhma sou.111

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s