Η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ – η πίστη του Αβραάμ σε … κινούμενα σχέδια!

από τον Πανορμίτη Μ., Α2

http://Pixton.com/ic:xnk590y5

Abraam,fuge se mia cwra pou qa sou deixw.Qa kanw apo sena ena megalo eqnoj kai qa se euloghsw. Qa kanw oti mou zhthseij KURIE  wj tapeinoj douloj sou11 Qa dwsw se esena kai stouj apogonouj olh th cwra.Oi apogonoi sou qa einai tosoi polloi,san touj kokkouj thj ammou sth gh.Egw eimai h ASPIDA SOU11 | Aj ginei to qelhma sou.111

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: