Η θυσία του Ισαάκ από τον Αβραάμ σε … κινούμενα σχέδια!

από τον Νικόλα Αμπ., Α1

link:http://Pixton.com/ic:d9weokjm
Μάλιστα Κύριε. | Αβραάμ,θέλω να μουθυσιάσεις το γιό σουΓιέ μου,σήμεραθα κάνουμε μια θύσια. | Ωραία.θα πάμε εκεί πάνω. | Εντάξει.Θα δεις | Μπαμπά τί θα θυσιάσουμε.Άβρααμ  μην το κάνεις.Ήταν μια δώκιμασια.Έτσι όπως με πίστεψες εσύ έτσι θέλω να με πιστεύουν όλοι.Και πρέπει να σταματήσουν οι ανθρωποθυσίες.Είναι φρικτό να σκοτώνεται ένα παιδί.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: