Ποιοι ποιητές εμπνεύστικαν από τη θυσία του Ισαάκ ;

Ο Βινσέζος Κορνάρος έζησε στην Σιτία και το Ηράκλιο στα μέσαθυσία του ισαάκ του 107 αιώνα και πέθανε λίγο μετά το 1677 . Στον Κορνάρο αποδείδεται το διάσημο έργο της κριτικής λογοτεχνίας Eρωτόκριτος . Το περίφημο αυτό αφιγηματικό έργο εκτίνετε σε 10.000 δεκαπεντασύλλαβους στίχους από τους οποίους σώζεται μονάχα ένα αντίγραφο που χρονολογείται  στο 1.800 και πρωτο εκδώθηκε το 1713 στην Βενετία .Ο ποιητής πιστέυεται ότι εμπνεύστηκε από το γαλλικό μεσαιωνικό έργο έργο Pavis et Vienne το οποίο κατάφερε να μετατρέψει σε ένα πραγματικό αριστούργημα .Επίσης στον Βινσένζο Κορνάρο αποδείδεται και το ποιητικό δράμα η Θυσία του Αβραάμ  που αποτελείται από 1.154 δεκαπεντασύλλαβους στίχους και πρωτο εκδόθηκε το 1635 . Πρότυπό του θεωρείται η τραγοδία του Ισαάκ του Ιταλού .

                                                                                                         Μαριάννα Π., Α2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )