Ποιοι ποιητές εμπνεύστικαν από τη θυσία του Ισαάκ ;

Ο Βινσέζος Κορνάρος έζησε στην Σιτία και το Ηράκλιο στα μέσαθυσία του ισαάκ του 107 αιώνα και πέθανε λίγο μετά το 1677 . Στον Κορνάρο αποδείδεται το διάσημο έργο της κριτικής λογοτεχνίας Eρωτόκριτος . Το περίφημο αυτό αφιγηματικό έργο εκτίνετε σε 10.000 δεκαπεντασύλλαβους στίχους από τους οποίους σώζεται μονάχα ένα αντίγραφο που χρονολογείται  στο 1.800 και πρωτο εκδώθηκε το 1713 στην Βενετία .Ο ποιητής πιστέυεται ότι εμπνεύστηκε από το γαλλικό μεσαιωνικό έργο έργο Pavis et Vienne το οποίο κατάφερε να μετατρέψει σε ένα πραγματικό αριστούργημα .Επίσης στον Βινσένζο Κορνάρο αποδείδεται και το ποιητικό δράμα η Θυσία του Αβραάμ  που αποτελείται από 1.154 δεκαπεντασύλλαβους στίχους και πρωτο εκδόθηκε το 1635 . Πρότυπό του θεωρείται η τραγοδία του Ισαάκ του Ιταλού .

                                                                                                         Μαριάννα Π., Α2