Η θυσία του Ισαάκ από τον Αβραάμ σε … κινούμενα σχέδια

από τον Νικόλα Αμπ., Α1

 http://pixton.com/ic:d9weokjm


Μάλιστα Κύριε. | Αβραάμ,θέλω να μουθυσιάσεις το γιό σουΓιέ μου,σήμεραθα κάνουμε μια θύσια. | Ωραία.θα πάμε εκεί πάνω. | Εντάξει.Θα δεις | Μπαμπά τί θα θυσιάσουμε.Άβρααμ  μην το κάνεις.Ήταν μια δώκιμασια.Έτσι όπως με πίστεψες εσύ έτσι θέλω να με πιστεύουν όλοι.Και πρέπει να σταματήσουν οι ανθρωποθυσίες.Είναι φρικτό να σκοτώνεται ένα παιδί.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )